23 comments on “Dagdigdug di-deface?

  1. huasyu!!

    hacker jahat!! ngambil potoku dengan semena-mena!!

    *berasa senasib dengan Oy Uyo*

  2. saia kira itu sekedar bug sahaja, tetafi ternyata dagdigdug.com dideface tho? soale kalo saia ferhatikan fotonya, ko ya mirif fenamfakan bug gitu? *kaborrrr*

Leave a Reply